Posts tagged: Kỹ năng công việc

Những kỹ năng công việc mà sinh viên bắt buộc phải có

Ngoài những kiến thức học trên trường lớp thì kỹ năng mềm sẽ là hành trang cho các bạn sinh viên, học viên trên con đường tìm kiếm và phát triển công việc của mình. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.