Posts tagged: kỹ năng giao tiếp

3 kỹ năng sư phạm thời hội nhập giáo viên nào cũng phải có

Hội nhập toàn cầu và sự phát triển của giáo dục đã đặt những người làm công tác giảng dạy trước một bối cảnh mới với nhiều yêu cầu hơn. Ngoài kỹ năng giảng dạy thông thường, các giáo viên còn phải trang bị thêm nhiều kỹ năng khác nữa để có thể nâng cao chất lượng giảng dạy….  XEM TIẾP

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử của giáo viên mầm non

Cách ứng xử khéo léo của người giáo viên đóng vai trò quan trọng và tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách của trẻ. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.