Posts tagged: Kỹ năng mềm sinh viên phải biết

Bí quyết giúp sinh viên hoàn thành mọi mục tiêu

Rất nhiều sinh viên suốt thời gian ngồi trên ghế giảng đường cứ mơ mộng về những ước mơ mà họ sẽ không bao...   Xem tiếp

Những kỹ năng công việc mà sinh viên bắt buộc phải có

Ngoài những kiến thức học trên trường lớp thì kỹ năng mềm sẽ là hành trang cho các bạn sinh viên, học viên trên con đường tìm kiếm và phát triển công việc của mình. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.