Posts tagged: Kỹ năng tự học

6 thói quen giúp bạn học tập hiệu quả

Các bạn sinh viên hoàn toàn có thể chuẩn bị để thành công trong quá trình học tập. Hãy cố gắng tăng cường và...   Xem tiếp

Nguyên nhân khiến học sinh Việt Nam đuối sức để bắt kịp bạn bè quốc tế

Nguyên nhân khiến học sinh Việt Nam đuối sức để bắt kịp bạn bè quốc tế xuất phát từ ý thức tự học chưa cao của mỗi học sinh….  XEM TIẾP

3 kỹ năng sư phạm thời hội nhập giáo viên nào cũng phải có

Hội nhập toàn cầu và sự phát triển của giáo dục đã đặt những người làm công tác giảng dạy trước một bối cảnh mới với nhiều yêu cầu hơn. Ngoài kỹ năng giảng dạy thông thường, các giáo viên còn phải trang bị thêm nhiều kỹ năng khác nữa để có thể nâng cao chất lượng giảng dạy….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.