Posts tagged: kỹ năng ứng xử

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử của giáo viên mầm non

Cách ứng xử khéo léo của người giáo viên đóng vai trò quan trọng và tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách của trẻ. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.