Posts tagged: Làm gì khi quên bài

Làm gì khi quên bài trong phòng thi?

Rất nhiều bạn ôn tập chăm chỉ, học bài đầy đủ nhưng khi bước vào phòng thi lại quên hết kiến thức và không đạt được kết quả như mong muốn. Tình trạng này quên bài khi vào phòng thi xảy ra khá phổ biến và khiến nhiều bạn gặp khó khăn không chỉ với môn đó và còn ảnh hưởng tinh thần đến những môn thi tiếp theo. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.