Posts tagged: Làm sao để cuối kỳ đạt điểm cao

Bí quyết để có 1 kỳ thi thành công

Chúng ta không thể thay đổi được thời gian thi, thay đổi việc phải tham gia các kỳ thi đó nhưng chúng ta có thể thay đổi được tâm thế khi bước vào phòng thi, thay đổi được bản thân mình….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.