Posts tagged: làm sao để giảng bài hiệu quả

Hướng dẫn phương pháp giảng dạy hiệu quả

Làm thế nào để bạn có thể dạy tốt và sinh viên của bạn có thể học tốt, giúp sinh viên của bạn cảm thấy thích thú để tham gia vào quá trình giảng dạy của bạn?…  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.