Posts tagged: lương

Lương khởi điểm giáo viên tiểu học ở nước nào cao nhất

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một giáo viên tiểu học mới vào nghề ở Luxembourg có thể nhận được một mức lương 68.121 đôla mỗi năm….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.