Posts tagged: mạng xã hội

Hướng dẫn 7 mạng xã hội hữu ích dành cho giáo viên

Thời mạng xã hội lên ngôi, người giáo viên cũng có thể tận dụng công cụ hữu ích này để giao tiếp, liên lạc, khuyến khích học viên… hỗ trợ công việc giảng dạy tốt hơn. Bạn có thể tham khảo 7 dịch vụ sau đây để thiết lập một kênh thông tin của riêng mình….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.