Posts tagged: mẹo đứng lớp cho giáo viên tiểu học

Mẹo nhỏ khi đứng lớp của giáo viên

Bẻ phấn ngắn để khi quên giáo án, các thầy cô có thể lợi dụng cơ hội đổi phấn mới, ngó lại giáo án. Trường hợp không trả lời được ngay câu hỏi của học trò, giáo viên có thể… cho cả lớp ghi câu hỏi lại để sắp tới kiểm tra 15 phút….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.