Posts tagged: Nền giáo dục Úc

Mô hình giáo dục quốc dân của Australia

Đối với Australia (Úc) thì trẻ em luôn là đối tượng được quốc gia và mọi người quan tâm nhiều nhất bởi vì trẻ em là tương lai của đất nước, là nguồn tài nguyên của quốc gia….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.