Posts tagged: phương pháp giảng dạy mới

9 phương pháp giảng dạy học mới năm 2016

Bên cạnh phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập, giáo viên cần áp dụng các cách khác như: dạy giải quyết vấn đề; dạy theo tình huống; định hướng hành động……  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.