Posts tagged: phương pháp giảng dạy theo nhóm

Hiệu quả từ phương pháp dạy nhóm ở tiểu học

Theo chỉ đạo của Bộ giáo dục & Đào tạo về đổi mới giáo dục và phương thức giảng dạy, các giáo viên cũng không ngừng nâng cao, đổi mới phương pháp dạy học để mang đến những tiết học hiệu quả không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp các em nâng cao kỹ năng cho bản thân….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.