Posts tagged: sinh viên thất nghiệp

3 kiểu sinh viên chắc chắn sẽ thất nghiệp

Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng cũng như trung cấp mỗi năm. Thế nhưng chỉ khoảng 2/3 số lượng sinh viên đó có thể tìm được việc làm. Vậy 1/3 số sinh viên còn lại tại sao lại không thể tìm được việc?…  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.