Posts tagged: Sư phạm mầm non Nhật Bản

Từ A-Z về ngành Sư phạm mầm non Nhật Bản

Giáo dục Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng thế giới không chỉ về phương pháp giảng dạy mà còn về tác phong sư phạm của giáo viên. Đối với mỗi cấp đào tạo lại có những thay đổi khác nhau. Và ngành sư phạm mầm non tại Nhật Bản cũng chính vì thế sẽ mang những sự khác biệt riêng có….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.