Posts tagged: Thao giảng

Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi – Q.3

Ngày 3/4/2017 Trường Trung cấp Đông Dương đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Nguyễn Thi (Q.3, TP. HCM) tổ chức thao giảng cho...   Xem tiếp

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.