Posts tagged: thiếu giáo viên mầm non

Thiếu hơn 32.000 giáo viên mầm non

Các trường công lập hiện thiếu 45.050 giáo viên gồm 32.640 giáo viên mầm non, 7.820 giáo viên tiểu học, 2.790 giáo viên THCS và 1.790 giáo viên THPT….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.