Posts tagged: thông tư 22

Giáo viên Tiểu học nhìn nhận những điểm mới ở Thông tư 22

Thông tư mới sẽ giúp giảm áp lực về sổ sách, không “cào bằng” trình độ học sinh và hạn chế loạn khen; giúp nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.