Posts tagged: Thực tập

Mục đích của mỗi đợt thực tập đối với sinh viên

Đối với ngành sư phạm, hoạt động thực tập có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện nghiệp vụ và mang lại các giá trị thiết thực cho sinh viên. …  XEM TIẾP

Làm sao giúp giáo viên không thấy áp lực khi đứng lớp

Những kiến thức các bạn được học ở trường chỉ đóng vai trò hỗ trợ các bạn trong việc bổ sung kiến thức của mình mà thôi chứ không thể giúp các bạn hoàn toàn tự tin đứng lớp….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.