Posts tagged: Tiếng ca học đường – Sinh viên thanh lịch năm

Hội thi: Tiếng ca học đường – Sinh viên thanh lịch năm 2016

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam và tạo sân chơi văn hoá bổ ích cho sinh viên, Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức hội thi “Tiếng ca học đường – Sinh viên thanh lịch năm 2016”…  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.