Posts tagged: tiêu chuẩn đánh giá giáo viên tiểu học

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học

Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.