Posts tagged: Tình huống sư phạm

Kỹ năng sư phạm của giáo viên, đừng là quả thị trong mơ?

Dạy học là hoạt động đặc thù cần nhiều kỹ năng. Chính vì vậy, giáo viên cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng sư phạm….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.