Posts tagged: Trung cấp sư phạm tiểu học

Tuyển sinh ngành sư phạm tiểu học năm 2017

Đáp ứng nhu cầu lớn của các bạn trẻ, Trường Trung cấp Đông Dương tiếp tục tuyển sinh ngành sư phạm tiểu học với chương trình đào tạo vượt trội….  XEM TIẾP

Sự khác biệt giữa Sư phạm mầm non hệ Trung cấp và Đại học

Giáo viên mầm non là nghề nghiệp được chú trọng trong xã hội vì họ là người góp phần định hướng cho sự hình...   Xem tiếp

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.