Posts tagged: Tuyển sinh 2017

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển TCCN 2017

Năm 2017 Trường Trung cấp Đông Dương tiếp tục tuyển sinh hệ TCCN ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm tiếu học. Hồ...   Xem tiếp

Sư phạm tiểu học

Trường Đông Dương tuyển sinh ngành Sư phạm Tiểu học Nếu bạn yêu thích ngành Sư phạm Tiểu học thì Trường Trung cấp Đông...   Xem tiếp

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.