Posts tagged: Việc làm thêm của sinh viên

3 việc làm thêm hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên

Tìm một công việc làm thêm vừa giúp bạn có thể tăng thu nhập lại vừa giúp bạn hỗ trợ cho nội dung học, nghề nghiệp sau này không phải dễ dàng. Dưới đây là một số công việc giúp bạn vừa có thể thêm thu nhập lại vừa có cơ hội trải nghiệm thực tế công việc của mình:…  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.