Posts tagged: Ý nghĩa của thực tập sư phạm

Quan niệm sai lầm về thực tập mà sinh viên cần thay đổi

Trong hệ thống giáo dục của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, thực tập được đánh giá như một...   Xem tiếp

Mục đích của mỗi đợt thực tập đối với sinh viên

Đối với ngành sư phạm, hoạt động thực tập có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện nghiệp vụ và mang lại các giá trị thiết thực cho sinh viên. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.