Lịch ôn tập và thi tuyển sinh của lớp GDTH & GDMN, hệ liên thông từ TC lên ĐH (có điều chỉnh)

on lien thong

Danh sách phòng học phân bổ như sau:

 

phong 201 phong 302
phong401

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.