T/B: Lịch ôn thi liên thông đại học (có điều chỉnh)

LỊCH ÔN THI CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

LỚPBUỔITHỨTHỨ 7CHỦ NHẬTTHỨ 7CHỦ NHẬTTHỨ 7CHỦ NHẬT
NGÀY22/8/201523/8/201529/8/201530/8/201505/9/201506/9/2015
TIỂU HỌCBUỔI SÁNGMôn họcGDH TIẾU HỌC TOÁN CS   
Giảng viênCÔ THU THẦY THÀNH   
Phòng401HV TỰ ÔN401HV TỰ ÔNHV TỰ ÔNHV TỰ ÔN
BUỔI CHIỀUMôn họcGDH TIẾU HỌC TOÁN CS TIẾNG VIỆT 
Giảng viênCÔ THU THẦY THÀNH CÔ LY KHA 
Phòng401HV TỰ ÔN401HV TỰ ÔN401(ôn Chiều + Tối)HV TỰ ÔN
MẦM NON ABUỔI SÁNGMôn họcPPKP KHXHVH THIẾU NHI  TLH ĐCTLH ĐC
Giảng viênCÔ HIỀNTHẦY CẨN  CÔ HUYỀNCÔ HUYỀN
Phòng201201HV TỰ ÔNHV TỰ ÔN201201
BUỔI CHIỀUMôn họcPPKP KHXHVH THIẾU NHI  TLH ĐCTLH ĐC
Giảng viênCÔ HIỀNTHẦY CẨN  CÔ HUYỀNCÔ HUYỀN
Phòng201201HV TỰ ÔNHV TỰ ÔN201201
MẦM NON BBUỔI SÁNGMôn họcVH THIẾU NHI   TLH ĐC 
Giảng viênTHẦY CẨN   CÔ TỨ 
Phòng302HV TỰ ÔNHV TỰ ÔNHV TỰ ÔN302HV TỰ ÔN
BUỔI CHIỀUMôn họcVH THIẾU NHI PPKP KHXHPPKP KHXHTLH ĐC 
Giảng viênTHẦY CẨN CÔ HIỀNCÔ HIỀNCÔ TỨ 
Phòng302HV TỰ ÔN302302302HV TỰ ÔN

LƯU Ý:

  1. Lịch dự kiến thi ngày 12&13/9/2015
  2. Học viên thường xuyên cập nhật trang Web: dongduong.edu.vn để theo dõi thông tin.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.