Thay đổi toàn diện về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư của bộ GD&ĐT

Nhằm giảm áp lực về điểm số cho học sinh, tiếp cận với xu thế đánh giá hiện đại của các nước phát triển, bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thay đổi toàn diện về đánh giá học sinh tiểu học.

Thông tư quy định về việc đánh giá đối với học sinh tiểu học có hiệu lực từ ngày 15/10/2014. Theo đó, việc đánh giá học sinh được thực hiện trên nguyên tắc không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Đối với đánh giá về học tập, quy định mới đã bãi bỏ việc dùng điểm số để đánh giá thường xuyên, đồng thời bãi bỏ việc xếp loại học tập theo thang Giỏi – Khá – Trung bình… như trước đây. Đánh giá về hạnh kiểm được thay thế bằng việc đánh giá về năng lực và phẩm chất của học sinh như khả năng tự phục vụ, tự quản; giao tiếp và hợp tác; tính chăm chỉ, tự tin, tự chịu trách nhiệm…

viec danh gia hoc sinh dua tren viec khong so sanh hoc sinh nay voi hoc sinh khac

Việc đánh giá học sinh được thực hiện trên nguyên tắc không so sánh học sinh này với học sinh khác

Việc đánh giá phải là thường xuyên trong quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học. Giáo viên phải đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực, phát triển phẩm chất của học sinh. Giáo viên sẽ chỉ đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10 đối với bài kiểm tra định kỳ, không cho điểm 0 hoặc điểm thập phân, phải có các nhận xét, sửa lỗi, đánh giá ưu khuyết điểm cho bài kiểm tra này.

viec danh gia hoc sinh phai thuong xuyen trong qua trinh hoc tap

Việc đánh giá học sinh phải là thường xuyên trong quá trình học tập

Ông Phạm Ngọc Định – vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT – cho biết thông tư này khắc phục những bất cập của thực tiễn vừa qua và tiếp cận với xu thế đánh giá hiện đại của các nước phát triển, yêu cầu các cán bộ quản lý và giáo viên cần phải nâng cao năng lực hơn.

Nguồn: báo Tuổi Trẻ

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.