Thay đổi trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

Theo Quyết định số 1981/QĐ-TTg ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2016 bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta sẽ gồm 4 cấp học: mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Đối với cấp học mầm non sẽ học trong thời gian  bao gồm gồm nhà trẻ và mẫu giáo; cấp học giáo dục phổ thông sẽ bao gồm 5 năm tiểu học, 4 năm THCS và 3 năm THPT. Cấp học giáo dục nghề nghiệp sẽ bao gồm trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng (thời gian đào tạo 2 – 3 năm). Cấp học giáo dục đại học sẽ bao gồm trình độ đại học (thời gian đào tạo từ 3 – 5 năm), trình độ thạc sĩ (thời gian đào tạo từ 1- 2 năm) và trình độ tiến sĩ (thời gian đào tạo từ 3 – 4 năm)

Học sinh tốt nghiệp THCS thì có thể đăng ký học THPT hoặc Trung cấp. Sau khi tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp, học sinh có thể học tiếp lên Cao đẳng (thời gian đào tạo là từ 2 – 3 năm).

Chi tiết khung “Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam”:

Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.