T/B: THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP (24/08/2015~30/08/2015)

TKB_T8_T4

 

* DANH SÁCH CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 2015-2017:

T15A-H01A

T15B-H01A

T15B-N01A

T15B-N01B

 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.