Thông báo nghỉ học

Căn cứ theo Công điện số 7924/CĐ-UBND, ngày 24/12/2017 của BUND Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16. Trường Trung cấp Đông Dương thông báo lịch nghỉ học như sau:
Toàn thể học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày, chiều – tối 25/12/2017 và 26/12/2017 (Thứ hai và thứ ba).
Ngày 27/12/2017 (Thứ tư) học sinh, sinh viên đi học theo thời khoá biểu.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.