Thông báo thời gian làm hồ sơ kết nạp Đoàn viên mới

          Căn cứ vào TB Số 26-TB/ĐTN của Quận Đoàn 3, về việc công bố kết quả “Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, lần thứ 1, ngày 20/2/2017. BCH Đoàn trường Trung cấp Đông Dương thông báo đến toàn thể các bạn học sinh đã tham gia lớp học “Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, có kết quả “Đạt” kế hoạch triển khai làm hồ sơ kết nạp Đoàn cho Đoàn viên mới như sau:
          1. Thời gian: 8h00, thứ 7, ngày 6/5/2017.
          2. Địa điểm: P. 405, Trường Trung cấp Đông Dương, 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, Tp. HCM.
          3. Phí: 25.000đ/học sinh (Phí mua sổ Đoàn, Thẻ Đoàn, Nghị quyết…)
          4. Ảnh: Mỗi học sinh chuẩn bị 2 ảnh 3 x 4.

          Lưu ý: Những học sinh không tham gia kế hoạch triển khai làm hồ sơ sẽ không được kết nạp Đoàn viên mới và hủy bỏ kết quả tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ 1, ngày 20/2/2017.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.