Thông báo về địa điểm gửi xe đối với học viên của Trường Trung cấp Đông Dương

Do diện tích sân trường có hạn nên chỉ giữ được số lượng nhất định xe máy của học viên; Phòng Đào tạo thông báo đến các Anh/chị học viên về địa điểm gửi xe trong thời gian theo học tại trường Trung cấp Đông Dương như sau:

  1. Trường Trung cấp Đông Dương, số 4 Nguyễn thông, Phường 7, Quận 3
  2. Bệnh Viện Mắt, đường Nguyễn Thông
  3. Trung tâm thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương, số 2 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3 (Các bạn gửi xe dưới hầm và đi thẳng về cuối hầm ra cổng đường Ngô Thời Nhiệm -> rẽ trái khoảng 70 mét về trường Trung cấp Đông Dương)
  4. Bệnh Viện Da Liễu, số 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.