Thông tin quanh quyết định ngừng dạy nghiệp vụ sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm là khóa học giúp các bạn yêu thích công việc giảng dạy và có ý định muốn làm việc trong các trường học, tuy nhiên đã hoặc đang học chuyên ngành khác và chưa theo bất kỳ khóa đào tạo nào về chuyên môn sư phạm. Sau khi kết thúc, các bạn sẽ có được kiến thức, kỹ năng cũng như phương pháp giảng dạy để tự tin đứng lớp. Dù có mang lại hiệu quả và giúp nhiều bạn thực hiện được ước mơ đứng lớp của mình nhưng năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định ngưng giảng dạy và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Hãy cùng tìm hiểu xem lý do và thông tin cụ thể của việc này nhé.

Tại sao ngừng đào tạo nghiệp vụ sư phạm?
Theo lý giải của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì việc tạm dừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là do cung vượt quá cầu. Trong những năm trước, số lượng học sinh phổ thông trung học tăng nhanh nhưng số giáo viên lại không đủ để đáp ứng nên Bộ đã cho phép các cơ sở đào tạo giáo viên được tổ chức giảng dạy chương trình nghiệp vụ sư phạm, nhằm giúp những bạn tốt nghiệp đại học trái ngành nhưng muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông thực hiện ước mơ của mình, đồng thời cung cấp một lực lượng lao động cần thiết cho ngành giáo dục hiện thời. Trong giai đoạn này, số lượng giáo viên đã đủ theo nhu cầu của xã hội, tuy nhiên các bạn tốt nghiệp các khóa nghiệp vụ sư phạm vẫn không ngừng tăng lên. Chính vì vậy, Bộ đã ra thông báo và ban hành ngừng đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ này để tránh tình trạng thừa giáo viên và đào tạo tràn lan.

Đối tượng thi hành là ai?
Theo quyết định 1090/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 27/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hai đối tượng sẽ trực tiếp thi hành quyết định này là các trường đại học đào tạo khóa học nghiệp vụ sư phạm, và các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học (không thuộc chuyên ngành sư phạm) nhưng muốn làm việc trong các trường trung học phổ thông với tư cách là giáo viên.
Việc dừng đào tạo nghiệp vụ sư phạm còn tránh cho các bạn sinh viên sớm quyết định được hướng đi phù hợp với bản thân mình ngay từ ban đầu, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc khi đầu tư vào không đúng chỗ.

Hiện nay, các cơ sở nào vẫn được đào tạo nghiệp vụ sư phạm
Theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ngưng đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chỉ áp dụng đối với các trường đại học và các bạn muốn công tác tại các trường trung học phổ thông. Vì vậy với những ai có mong muốn và nhu cầu làm việc tại các trường tiểu học và trung học cơ sở thì vẫn có thể yên tâm đăng ký các khóa này tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, hoặc các trường đại học có liên kết với các trường trung cấp chuyên nghiệp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.