Trao huân chương cho hai nhà giáo dục Việt Nam

Ngày 23/10/2014,ông Jean-Noël Poirier – Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho hai nhà giáo dục Việt Nam.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là phần thưởng của Pháp ra đời vào năm 1808, chính Napoléon I đã tạo ra Huân chương này nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc trong giáo dục bậc Đại học.

Ngày nay, Huân chương Cành cọ Hàn lâm còn được chính phủ Pháp dành cho những cá nhân có đóng góp quan trọng trong việc làm giàu di sản văn hóa, phát triển tri thức khoa học, và nghệ thuật của Pháp trên toàn thế giới. Huân chương Cành cọ Hàn lâm Việt thuộc về bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Vụ phó Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; và ông Nguyễn Hữu Đức, Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bà Nguyễn Thanh Huyền nhận huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp

Bắt đầu công tác tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1882, bà Nguyễn Thanh Huyền là giảng viên tiếng Pháp sau đó giữ chức Vụ phó Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào năm 2004. Với cương vị này, bà tích cực hợp tác với Đại sứ Pháp trong mọi hoạt động, chủ đề về hợp tác giáo dục và phát triển tiếng Pháp cũng như các vấn đề về hợp tác đại học trong suốt nhiều năm. Hiện nay, bà đang đóng góp tích cực vào dự án hợp tác giáo dục Pháp Việt của trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội (USTH).

Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho giáo sư Nguyễn Hữu Đức

Huân chương cành cọ vàng Hàn lâm thứ hai thuộc về một nhà nghiên cứu cao cấp về vật liệu nano. Lĩnh vực giáo sư Nguyễn Hữu Đức nghiên cứu được xem là tác nhân quan trọng của hợp tác khoa học  giữa Pháp và Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Hữu Đức tốt nghiệp ngành vật lý Đại học quốc gia Hà Nội, sau đó, ông phát triển hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Vật lý nhiệt độ thấp tại Hà Nội. Ông lần lượt giữ nhiều trọng trách tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội như Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng trường Trường Đại học Công nghệ (thuộc ĐHQG). Năm 2008, giáo sư Hữu Đức là Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh hoạt động quản lý giảng dạy, giáo sư Đức tích cực tham gia vào những trao đổi khoa học với các trường đại học của Pháp như Đại học Grenoble, Đại học Rouen, Đại học Paris Sud. Giáo sư Đức cũng thành lập và chủ trì nhiều chương trình đào tạo và nghiên cứu giữa Pháp và Việt Na.

Nguồn: báo Lao Động

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.