Hệ trung cấp

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển TCCN 2018

Năm 2018 Trường Trung cấp Đông Dương tiếp tục tuyển sinh hệ TCCN ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm...

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu ngành SPMN năm 2018

Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp hệ chính quy ngành SPMN, SPTH – 2018

Thông báo thi năng khiếu – 2018

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy ngành SPMN – SPTH – 2018

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển TCCN 2017

Năm 2017 Trường Trung cấp Đông Dương tiếp tục tuyển sinh hệ TCCN ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm...

Hệ trung cấp

Thông tin tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2017 Trường Trung cấp Đông Dương tuyển...

Thông báo Lịch thi Liên thông Ngày 24 và 25-09-2016

Lịch học lại các lớp trung cấp T13A (17/08/2015~23/08/2015)

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.