Ôn và thi cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và Ngoại ngữ trình độ B)

Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Đông Dương thông báo đến tất cả học sinh các lớp Trung cấp khóa T16AB; T17AB và các lớp Liên thông Đại học về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và Ngoại ngữ trình độ B như sau:

  1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/09/2017 đến 30/09/2017
  2. Phí ôn và thi: 600.000 đồng/1 môn.
  3. Địa điểm ôn và thi: Trường Trung cấp Đông Dương, 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
  4. Chứng chỉ do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM cấp.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.