Quản lý kho

Quản lý kho

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

  • Thời gian 2 năm
  • Bằng cấp Trung cấp chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh THPT, BTTH
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình học của ngành Quản lý kho của Trường Trung cấp Đông Dương được thiết kế với mục đích cung cấp cho sinh viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để vận hành, kiểm soát và quản lý toàn bộ dây chuyền trong kho bãi cũng như trong khu vực của xưởng sản xuất. Vào cuối khóa học, sinh viên cần nắm vững những nội dung sau:

  • Kho là yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp, bất cứ một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì vẫn có những quản lý phụ trách kho. Họ là những con người nắm giữ “chìa khoá” của tất cả mọi thứ trong kho;
  • Nhận rõ vị trí và vai trò của kho bãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Xác định vị trí, nhận diện và sắp xếp hàng hóa trong kho bãi phù hợp với điều kiện cụ thể trong từng kho bãi;
  • Nhận diện được phương pháp lưu trữ hàng hoá trong kho, tổ chức quy trình xuất nhập hàng hóa;
  • Tổ chức hệ thống sổ sách kho bãi và ứng dụng mã số, mã vạch trong công việc quản lý và sắp xếp hàng hoá trong kho;
  • Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Phần 1. Tổng quan về vai trò, vị trí của kho trong hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Các loại kho bãi;

2. Các yêu cầu của việc quản lý kho;

3. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lý kho;

4. Các vấn đề cần lưu ý đến kho bãi.

Phần 2. Nghiệp vụ bố trí, sắp xếp kho

1. Nghiệp vụ thiết kế, định vị, bố trí kho bãi: Nguyên tắc bố trí kho, các phương tiện tồn trữ, nguyên tắc thiết kế kệ, cách vận dụng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm diện tích, dung tích kho;

2. Nghiệp vụ sắp xếp hàng hoá trong kho bãi: Vận dụng được tính chất đặc thù của hàng hóa để có phương pháp lưu trữ và sắp xếp hàng hóa cho phù hợp.

Phần 3. Các nghiệp vụ quản lý kho

1. Tổ chức nghiệp vụ xuất, nhập hàng hoá trong kho;

2. Nghiệp vụ bảo quản hàng trong kho;

3. Thiết lập hệ thống sổ sách và tổ chức công việc hành chính trong kho.

Phần 4. Một số kiến thức hổ trợ công tác quản lý kho

1. Ứng dụng mã số, mã vạch trong việc quản lý và sắp xếp hàng hoá trong kho;

2. Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi (cho người lao động và cho hàng hoá).

VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline: 0963.888.712 – 0963.888.713 – 0963.888.714

Địa chỉ: 43 Nguyễn Thông, P7, Q3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 710 649 70 - (028) 710 649 71

Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn