Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

  • Thời gian 2 năm
  • Bằng cấp Trung cấp chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh THPT, BTTH
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với nền kinh tế toàn cầu hóa, Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới thì việc có một nguồn nhân lực giỏi về tiền tệ, tài chính ngân hàng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Được coi là “xương sống” của nền kinh tế, những sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng – tiền tệ đang được các nhà tuyển dụng, ngân hàng, tập đoàn tài chính trong và ngoài nước săn đón.
Khung chương trình đào tạo ngành Tài chính – Tiền tệ hệ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) được thiết kế để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc. Với kiến thức nền tảng vững chắc về Tài chính ngân hàng – Tiền tệ, người lao động hoàn toàn có thể tự tin học lên cao hơn để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho mình.

Khung chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng – Tiền tệ:
Tài chình ngân hàng

Tài chình ngân hàng