TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

ĐÀO TẠO

Liên thông Đại học

Liên thông Hệ Cao đẳng - Đại học

Liên thông Hệ Cao đẳng - Đại học

Trường Trung cấp Đông Dương xây dựng chương trình nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng có cơ hội...

Sư phạm Tiểu học (Hệ Trung cấp - Đại học)

Sư phạm Tiểu học (Hệ Trung cấp - Đại học)

Học Chương trình Liên thông Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm tiểu học tại trường Trung Cấp Đông Dương giúp các giáo...

Sư phạm Mầm non (Hệ Trung cấp - Đại học)

Sư phạm Mầm non (Hệ Trung cấp - Đại học)

Chương trình Liên thông Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm mầm non được xây dựng nhằm tăng cơ hội cho các bạn sinh...

Sư phạm Tiểu học (Hệ THPT - Đại học)

Sư phạm Tiểu học (Hệ THPT - Đại học)

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực được đào tạo ngành sư phạm bài bản đang ngày càng tăng khi số lượng các trường Tiểu...

Sư phạm Mầm non (Hệ THPT - Đại học)

Sư phạm Mầm non (Hệ THPT - Đại học)

Đăng ký chương trình Liên thông từ THPT lên Đại học với chuyên ngành Sư phạm mầm non tại trường Trung cấp Đông Dương...

Copyright © 2018. Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.