Quản lý trường mầm non

Quản lý trường mầm non

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

  • Thời gian 3 tháng
  • Bằng cấp Chứng chỉ
  • Đối tượng tuyển sinh
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Gii thiệu tổng quan

Trường Trung cấp Đông Dương là thành viên thuộc Tập đoàn phát triển giáo dục quốc tế Đông Dương có trụ sở đặt tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, là trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, hiện đang đào tạo 11 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Thương mại điện tử, Quản lý bán hàng siêu thị, Du lịch, Quản lý kho, Thiết kế và quản lý Website, Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học.

Quan ly truong mam non

Trường Trung cấp Đông Dương là một trong ba trường Trung cấp duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép đào tạo hai chuyên ngành: Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học. Trường Trung cấp Đông Dương được giao nhiệm vụ đặc biệt để đào tạo cung cấp nguồn nhân lực không chỉ cho ngành Giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho cả các tỉnh thành trong cả nước.

Chương trình đào tạo

1.   Lớp

Quản lý trường mầm non

2.   Thời gian đào tạo

3 tháng

3.   Trình độ đào tạo

Sơ cấp

4.   Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT, TCSP Mầm non

5.   Khối tượng kiến thức

 

Giới thiệu chương trình

Chương trình nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường mầm non, phát triển năng lực của cán bộ quản lý về lãnh đạo và quản lý trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chương trình mang tính ứng dụng, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm được những vấn đề lý luận nền tảng chung về quản lý giáo dục và những kỹ năng quản lý các lĩnh vực hoạt động cụ thể của trường mầm non.

quan ly mam non Quan ly truong mam non

Mục tiêu đào tạo

Phát triển năng lực cho cán bộ quản lý trường mầm non về lãnh đạo và quản lý trường học, nắm vững nội quy, quy định của trường Mầm non, phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

  • Về kiến thức
    • Quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển GD&ĐT trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
    • Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào công tác quản lý và điều hành trường Mầm non.
  • Về kỹ năng: Tăng cường năng lực lãnh đạo CBQL trường mầm non nhận thức được sứ mạng, xây dựng được tầm nhìn, biết chọn lựa mô hình và phong cách lãnh đạo phù hợp với vị trí công việc được giao trong điều kiện cụ thể của mỗi nhà trường.
  • Về thái độ: Với kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục tiếp thu được, mỗi cán bộ quản lý trường mầm non tự học, phát triển năng lực bản than theo xu thế chung của xã hội.

quan ly mam non Quan ly truong mam non

Khung chương trình, kế hoạch giảng dạy

STT

Tên môn học

Thời gian đào tạo

Ghi chú

Số tiết học

Lý thuyết

Thực hành

Kiến thức cơ sở

1

Dinh dưỡng trẻ mầm non và xây dựng khẩu phần, thực đơn cho trẻ

30

15

15

KT 60’

2

Vệ sinh phòng bệnh trẻ Mầm non

30

15

15

3

Giáo dục mầm non

30

15

15

4

Sinh lý đại cương và sinh lý trẻ em

30

15

15

5

Tâm lý học lứa tuổi Mầm non

30

15

15

6

Vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non

15

10

5

Kiến thức chuyên ngành

7

Đánh giá trong giáo dục Mầm non

15

10

5

KT 60’

8

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN

15

10

5

9

Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non

15

10

5

10

Luật Giáo dục và quyền trẻ em

15

10

5

11

Quản lý giáo dục Mầm non

45

20

5

12

Thực hành tại các trường Mầm non

120

 

120

2 tuần

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 quan ly mam non Quan ly truong mam non