TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Họ Tên học viên
Điện Thoại
Email
Thông điệp*

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: 4 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3526 4971 / 3526 4972
Phòng Đào Tạo: 028 6264 8184 / 6264 8233
Hotline: 0963 888 712 - 0963 888 713
Web: www.dongduong.edu.vn
Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn
tuyensinh2@dongduong.edu.vn
Copyright © 2018. Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.