Chương trình liên kết

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ LIÊN THÔNG

A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

1. Các ngành đào tạo Trung cấp (2 năm)

2. Chương trình Diploma chuyển tiếp lên đại học 3.5 năm

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.