Hệ liên thông


THÔNG BÁO THI TUYỂN LIÊN THÔNG NGÀY 24 VÀ 25/09/2016

thong-baoLỊCH HỌC VÀ THI LỚP K1A.3 VÀ K1B.3 (TỪ 10/09/2016 – 14/01/2017)

lichhocvathilopk1a3vak1b3
lichhocvathilopk1b3

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG KHÓA 2

lichhocvalichlienthong


LỊCH HỌC VÀ THI LỚP K1B.3


LỊCH-HỌC-VÀ-THI-LỚP-K1B

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC

2016-04-13_11-00-21

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.