Những nỗi sợ mà bất kỳ sinh viên nào cũng ước không phải trải qua

Bên cạnh niềm vui trở thành sinh viên, được mọi người công nhận, có thể làm những điều mình muốn thì cuộc đời sinh viên của bất kỳ ai cũng sẽ phải trải qua ít nhất 1 trong những nỗi sợ hãi phía dưới, có nhiều lúc chúng ta ước gì những điều này mãi mãi không tồn tại.

Sợ thi cử

Sợ thi cử

Đối với sinh viên có lẽ nỗi sợ lớn nhất là mỗi khi đến kỳ thi cử. Học tập cả một học kỳ, kết quả sẽ được đánh giá bằng kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ sẽ không chỉ có một môn học mà là tổng hợp của rất nhiều các môn học khác nhau, hàng tá kiến thức phải “dung nạp” vào đầu, hàng tá công thức, các dữ kiện phải ghi nhớ, phải học thuộc. Ngoài ra, kỳ thi đến sinh viên còn phải đối mặt với hàng tá cơn stress, căng thẳng, mất tập trung, sợ điểm kém, sợ thi lại, sợ rớt học bổng…

Sợ deadline

Sợ báo cáo, sợ deadline

Đi làm thì có nỗi lo deadline của công việc, đi học thì có nỗi lo deadline của các bài báo cáo, các bài thuyết trình. Các bài tập dồn dập, deadline ngắn hạn khiến các bạn phải thức thâu đêm để hoàn thành. Điều sợ nhất khi làm báo cáo là không biết làm gì, khai thác và triển khai ý ra sao khi mà deadline đang ngày càng gần sát hơn. Đối với sinh viên thì deadline được coi là kẻ thù số 2 sau thi cử.

Sợ không đủ thời gian ôn tập

Sợ không đủ thời gian học

Là sinh viên có nghĩa là bạn sẽ phải tự học, sẽ không được ai đôn đốc, thúc giục việc học hành như khi ở nhà. Với lượng kiến thức mới, số lượng môn học nhiều và áp lực học tập căng thẳng đã khiến nhiều bạn lo sợ không đủ thời gian để học và ôn tập. Sự lo sợ không đủ thời gian học thể hiện rõ rệt nhất là vào thời gian thi cử, deadline của các bài báo cáo.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.