Phòng Công tác Sinh viên

I. CHỨC NĂNG

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và sinh viên toàn trường, đảm bảo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; góp phần đào tạo sinh viên trở thành con người toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

1. Giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên.
2. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học.
3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hóa, văn nghệ, hội trại, thể dục thể thao.
4. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên vào đầu năm học.
5. Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên: trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên vùng cao.
6. Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng.
7. Kiểm tra việc chấp hành quy chế học sinh, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.

8. Tổ chức thi cử cho sinh viên. 

9. Kiến nghị, đề xuất Hiệu trưởng tuyên dương những sinh viên xuất sắc trong học tập lẫn hoạt động Đoàn – Đội, tổ chức kết nạp Đoàn cho sinh viên.

10. Hướng dẫn sinh viên kiến tập. thực tập tại các đơn vị trường học.

11. Hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ và cung cấp những thông tin liên quan đến tìm việc làm cho sinh viên cũng như đề xuất lên Hiệu trưởng giữ lại những sinh viên ưu tú có thành tích xuất sắc trong học tập để công tác tại các đơn vị của trường.

 

 

 

 

 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.