Sinh viên

Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp ngành SPMN, khóa T16 (Bổ sung)

Xem tại đây: DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP – NGÀNH SPMN (BỔ SUNG)

Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp ngành SPTH, khóa T16 (Bổ sung)

Xem tại đây: DANH SACH PHONG THI TOT NGHIEP – SPMN (BO SUNG)

Danh sách dự thi Thực hành nghề (Kỳ thi tốt nghiệp T16, 2016-2018)

Lưu ý: Mọi thắc mắc về danh sách dự thi thực hành nghề, thí sinh liên hệ trực tiếp phòng Đào...

Sơ đồ phòng thi tốt nghiệp TCCN, Khóa T16 (2016-2018)

SƠ ĐỒ PHÒNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA T16 (2016-2018), NGÀY THI 22-23/06/2018 STT PHÒNG...

Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp TCCN, khóa T16 (2016 – 2018)

Lưu ý: Mọi thắc mắc về danh sách dự thi tốt nghiệp, thí sinh liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo...

TKB các lớp, từ ngày 18-24/06/2018

Thời gian và địa điểm thi tốt nghiệp các lớp T16AB (Khóa 2016-2018)

Thông báo Lịch nghỉ hè năm học 2017-2018 (Khóa T17AB)

TKB các lớp, từ ngày 11-17/06/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp T16AB (Khóa 2016-2018), từ ngày 11-16/06/2018

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.