Cựu sinh viên

Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp khoá V (2013-2015)

Gửi các bạn học viên Trường Trung Cấp Đông Dương một số hình ảnh trong Lễ Bế giảng và Trao...

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.